Tuire Kaimio

208 Uusimaa

Olen ehdolla kevään 2023 eduskuntavaaleissa Uudenmaan vaalipiirissä. Kerron tällä sivulla asioista, joihin haluan vaikuttaa.

Kuka olen?

Olen eläin- ja elokuva-alan yrittäjä, tietokirjailija ja kaupunginvaltuutettu. Tärkein pääomani päätöksenteossa on pitkä työurani eli ne vuodet, jotka olen viettänyt aivan muualla kuin politiikassa. Olen ammatissani eläinten ja ihmisten kouluttajana sekä hyvinvoinnin parantamiseen liittyvissä hankkeissa toiminut monessa eri työyhteisöissä ympäri Suomea ja ulkomaillakin. Opettaminen, alani tutkintojen kehittäminen sekä ihmisten ja eläinten hyvinvoinnin parantaminen on antanut kokemusta monesta politiikkaankin liittyvästä aiheesta.

Tarkemmin voit lukea työurastani täältä.

Työskentelen paljon maaseudulla ja tiedän, miten siellä elävien ihmisten realiteetit eroavat kaupunkiympäristöstä. Olen oppinut etsimään eri pohjalta toimivien ihmisten kanssa ratkaisuja, joita voimme edistää yhdessä.

Ennen viimeaikaisia kriisejä en tiennyt, miten tärkeäksi muodostuisi pitkäaikainen kokemukseni Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa ja erityisesti sen johtoryhmässä toimimisesta. Kriisi- ja onnettomuustilanteissa toimiminen vaatii viranomaisten ja vapaaehtoistoimijoiden sujuvaa yhteistyötä. Sujuva kriisinhallinta ja pahimman varalta varautuminen vaatii myös kuntien ja pelastuslaitoksen yhteistyötä. Sen organisoiminen on ollut viime aikoina asialistalla kahden hyvinvointialueen yhteisessä pelastuslautakunnassa, jossa toimin. Pelastuslautakunta on pelastuslaitoksen ylin pelastusviranomainen.

Viimeisten vuosien tapahtumat ovat osoittaneet, että perustulo, luontokadon pysäyttäminen, energiaratkaisut ovat vain osoittautuneet entistä välttämättömämmiksi. Eduskuntaan tarvitaan välttämättä myös eläimistä ja hyvinvointitutkimuksesta perillä olevia edustajia, sillä kaikkia lainsäädännöllisiä ongelmia ei ole ratkaistu.

Miksi?

Asiapohjaista päätöksentekoa pelkän aatteen sijaan. Nyt jos koskaan on tarve päättäjille, jotka jaksavat paneutua jokaiseen asiaan, kerätä tietoa päätösten pohjaksi, seurata päätösten vaikuttavuutta ja tarvittaessa korjata kurssia saatujen tietojen perusteella.

Ennen kaikkea: käytä äänioikeuttasi! Vaalit ovat 2.4. ja ennakkoäänestys 22. - 28.3.2023.

Olen omistanut työurani eläinten ja ihmistenkin hyvinvoinnille. Juureni ovat käytännön luonnonsuojelussa Luonto-Liiton toiminnassa. Nykyisissä työ- ja opetustehtävissäni toimin kaikkialla Suomessa, myös maaseudulla.

Kansanedustajiksi tarvitaan välttämättä kaltaisiani ihmisiä, jotka tuntevat omakohtaisesti paitsi luonnon ja eläimet, myös niiden parissa toimivat tahot. Luontokatoa ei saada pysäytettyä, ellei löydetä keinoja, joihin kaikki voivat sitoutua.

Työskentelytapaani kuuluu paneutua kunnolla jokaiseen asiaan. Pohjaan tietokirjani, työni ja päätökseni kerättyyn tietoon ja tutkimuksiin. On välttämätöntä seurata päätösten kaikkia vaikutuksia ja tarvittaessa korjata kurssia.

Arvomaailma on silti myös oleellinen. Vaikka käytännön asioista monet vaativat kompromisseja toteutuakseen, tärkeintä on pitää mielessä, mihin olemme menossa. Itselleni tärkeintä on maapallon luonnon säilyttäminen. Se näkyy aivan kaikessa toiminnassani ja on ensisijainen syy siihen, miksi olen juuri Vihreissä mukana.

Miten toimin?

Olen asiallinen, kärsivällinen ja aina perusteellinen. Politiikassa ei voi valita pelkkiä lempiaiheitaan. Kaikkeen täytyy perehtyä yhtä suurella vakavuudella. Aina on asioita, joita ei tunne entuudestaan perinpohjaisesti. Silloin niihin perehtymiseen menee enemmän aikaa, mutta se on silti tehtävä.

Kaupungin tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toimiminen on ollut mieluisa tehtävä kaltaiselleni tietoperusteista päätöksentekoa ja rakenteellisen korruption ehkäisyä ajavalle. Tarkastuslautakunta arvioi valtuuston kaikkien päätösten toteutumista ja vaikuttavuutta, ja sen keräämää käytetään edelleen uusien päätösten pohjana. Varsinainen aitiopaikka siis. Valtion, kuntien ja hyvinvointialueiden työnjako on muutenkin tullut konkreettisesti tutuksi valtuustosta käsin, samoin niihin liittyvät rajapintojen ja lainsäädännön haasteet. Esimerkiksi nuorten hoitopolut, villieläinten pelastus ja neurokirjon ihmisten yhdenvertaisuus ovat asioita, jotka toteutuakseen vaativat toimia kaikilla tasoilla.

Tärkeitä arvojani

Vaikka käytännössä monet asiat vaativat kompromisseja toteutuakseen, arvomaailma on tärkeä.

Luontokadon pysäyttäminen on kaikkien lajien, myös ihmisten, selviämisen edellytys. Teen kaikkeni ja kaikkialla missä tarvitaan, jotta ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden hupenemisen kierre saadaan katkaistua. Tämä on ensisijainen syy siihen, miksi olen hakeutunut myös politiikkaan ja olen juuri Vihreiden toiminnassa mukana. Perehdyn aina siihen, miten päätökset vaikuttavat käytännössä ihmisten elämään. Olen tinkimättömästi oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon, reiluuden ja oikeuden olla yksilöllinen puolella. Reiluus tarkoittaa sitäkin, että kun esimerkiksi ilmastotoimia tehdään ja turkistuotannosta luovutaan, kuten mielestäni pitää, seuraukset eivät saa muodostua ihmisyksilöille kohtuuttomiksi. Tarvitaan valtion tasolla päätöksiä, etteivät siirtymävaiheen kustannukset kaadu yksittäisten ihmisten niskaan.

Myös lempeys ja inhimillisyys kuuluvat periaatteisiini. Ajan jokaisen elollisen, myös ihmisen oikeutta lajinomaiseen elämään ja itse kunkin hyvinvointia ylläpitäviin perustavanlaatuisiin asioihin.

Katse pitkällä tulevaisuudessa

Ongelmatilanteen toteamisen jälkeen pitää siirtyä eteenpäin ja keskittyä ratkaisujen löytämiseen. Vanhojen muisteluun ei pidä jumiutua, vaan keskittyä etsimään johdonmukaisesti ratkaisuja nykyhetkestä eteenpäin pääsemiseksi.

Miksi Vihreät?

Vihreät on puolueista se, joka johdonmukaisimmin myös äänestää päätöksissä luonnon suojelemisen ja eläinten aseman parantamisen puolesta. Se on itselläni ensisijainen syy juuri Vihreissä ja etenkin tietoperusteista päätöksentekoa ajavassa Tieteen ja teknologian vihreissä toimimiseen. Hyvinvointitutkimus, eläintieteet ja käyttäytymisanalyysi kun sopivat hyvin muiden tieteenalojen rinnalle.

Vihreillä eläinten hyvinvoinnin edistäminen on kirjattu kaikki päätöksenteon tasot kattavaan puolueohjelmaan. Olen päässyt vaikuttamaan eläin- ja maaseutupoliittisiin linjauksiin puoluejohdon alla toimivassa ohjausryhmässä. Perustimme Eläinvihreät -yhdistyksen siksi, että eläinasioiden painoarvoa ja asiaosaamista saataisiin entisestään nostettua. Vihreillä on eläinpoliittinen ohjelma ja tahto edistää sitä.

Vaalikone­vastaukseni

Voit tutusta vaalikonevastauksiini alla olevista linkeistä.

Helsingin sanomat

Ilta-Sanomat

Iltalehti

Yle suomeksi - in English - på svenska

MTV3

Keskisuomalainen

Allianssin nuorisovaalikone

Tue kampanjaani

Pienetkin lahjoitukset auttavat kampanjaani. Voit tehdä lahjoituksen Vihreiden sivuilla.

Eduskuntavaalikampanja vaatii paljon monenlaista työtä. Olisiko sinulla intoa olla avuksi? Pyydä että sinut liitettäisiin kampanjani Facebook-ryhmään tai ota yhteyttä kampanjapäällikkööni Aino Miikkiin (aino.miikki99@gmail.com).

Kirjoituksia

© Tuire Kaimio 

Kuvat:
© Minna Tallberg