Tuire Kaimio

Jag är Tuire Kaimio, djur- och filmföretagare bosatt i Vanda, fackboksförfattare och stadsfullmäktigeledamot. Mitt huvudsakliga jobb är att träna djur för film. Dessutom arbetar jag med djur- och människovälfärdsprojekt och som lärare.

För mig är bevarandet av livet på jorden ett värde ja inte tummar på. Förlust av biodiversitet och klimatförändringar måste stoppas om mänskligheten vill överleva. Jag har en lika kompromisslös inställning till rättvisa människor emellan, jämlikhet och framför allt ärlighet. Det innebär för mig också att konsekvenserna inte får bli orimliga för enskilda personer när t.ex. miljöåtgärder vidtas.

Naturens och djurs välbefinnande skapar välbefinnande för alla. Eftersom djur inte kan rösta representerar jag dom. Djurs status och människornas näringsfrihet måste balanseras.

Utbildning och forskning som grundstenar: mitt arbete bygger på vetenskap och forskning. Även de beslut jag fattar inom politiken bygger alltid på undersökt kunskap. Jag förväntar mig att andra gör detsamma.

Ett fungerande samhälle är tryggt och rättvist för alla. Jag försvarar vår rättsstat modigt. Finland måste leda Europa mot en tryggare framtid för alla.

© Tuire Kaimio 

Kuvat:
© Minna Tallberg