Olen omistanut koko työurani eläinten hyvinvoinnille. Olen työskennellyt hyvin monenlaisissa ympäristöissä ja tehtävissä: luonut ja kehittänyt eläinalan ammattitutkintojärjestelmää, opettanut uusia ammattilaisia, parantanut tuotantoeläinten hyvinvointia ja käsittelymenetelmiä, työskennellyt porojen parissa poronhoitoalueella, edistänyt lemmikkien terveempää jalostusta, kouluttanut ratsastusterapeutteja, uudistanut pelastuskoirien koulutusta ja ollut käynnistämässä työnorsujen eläinystävällisempiin koulutustapoihin tähtäävää projektia. Olen luonut tutkittuun tietoon perustuvia koulutustapoja ja kirjoittanut kirjoja eläinten käyttäytymisestä.

Tunnen siis sekä eläimet että etenkin eläinalan: eläinten kanssa toimivat ihmiset, eri ympäristöihin liittyvät haasteet, kuhunkin alaan liittyvät kattojärjestöt ja muut suuret toimijat. Siksi olen asiantuntijana pystynyt auttamaan laajasti eläinten hyvinvointia parantaneissa hankkeissa. Eläimet liittyvät kiinteästi moniin yhteiskuntamme ja kunnankin toimintoihin ja elinkeinoihin. Eläinten hyvinvointilain uudistamisen lisäksi eläinten oikeus lajinomaiseen elämään pitää määritellä myös perustuslakiin, jotta voidaan sovittaa yhteen eläinten hyvinvointi ja ihmisten mahdollisuudet ansaita elantonsa.

Eläinten pitoon liittyvien säännösten ja päätöksenteon on perustuttava uusimpaan tutkittuun tietoon eläinten hyvinvoinnista, sen mittaamisesta, eläinten käyttäytymisestä, tunteista ja tavasta hahmottaa maailmaa. Eläin- ja ympäristövaikutusten huomioimisen ja ennen kaikkea päätöksien todellisten vaikutusten seuraamisen pitäisi olla erottamaton osa kaikkea kunnan päätöksentekoa. Mutun sijasta päätöksissä ja niiden seurannassa pitää nojata tutkimuksiin, kerättyyn tietoon ja asiantuntijoihin.

Tietoa ja tahtoa eläin- ja ympäristövaikutusten huomioimiseen tarvitaan kaikille tasolle, kaikkiin kuntiin ja oikeastaan myös kaikkiin puolueisiin. Jos et ole vihreiden äänestäjä tai et asu Vantaalla, pidä ainakin huolta siitä, että äänestät kunnassasi sellaista henkilöä, jolla on asiantuntemusta eläin- ja luontoasioista ja joka myös ajaa niitä.

Olen itse vihreiden ehdokkaana siksi, että kyseiset asiat kuuluvat sillä puolueohjelmaan, ja luontovaikutusten huomiominen näkyy myös käytännön teoissa ja päätöksissä eikä vain kauniissa puheissa. Perustimme Eläinvihreät r.y:n vihreiden alaosastoksi varmistaaksemme sen, että eläinvaikutusten huomioimisen painoarvo puolueessa entisestään lisääntyy ja auttaaksemme päätösten taustoittamisessa.

Eläinvihreillä on vaaliohjelma, johon ehdokkaat voivat halutessaan sitoutua. Olen tietenkin itsekin sitoutunut näihin sen ydinasioihin (ja toki muutenkin ajamaan eläinten ja luonnon asiaa aina, kun voin):

  1. Eläinsuojelun yhteistyöryhmän perustaminen
  2. Kunnallisen eläinsuojelusuunnitelman laatiminen
  3. Eläinvaikutusten arviointi ja eläinetiikka osaksi päätöksentekoa
  4. Eläinlääkintäpalvelujen ja eläinten hoidon resurssien turvaaminen
  5. Eläinsuojelukasvatus ja ajantasainen eläintieto oppilaitoksiin
  6. Panostaminen eläinsuojeluneuvontaan, -valvontaan ja ongelmien ennaltaehkäisyyn
  7. Laatukriteerien asettaminen löytöeläintoiminnalle
  8. Paikallisten eläinsuojeluongelmien ratkaisu yhteistyönä (esim. kissapopulaatiot)
  9. Eläinsuojelutehtäviin erikoistuneen poliisin nimeäminen alueelle
  10. Eläinten hyvinvoinnin näkökohdat kriteeriksi kunnan hankinnoissa/kilpailutuksessa

Eläinvihreiden sivuilta löydät eläinpoliittisen vaaliohjelman kokonaisuudessaan. Sieltä löytyvät muidenkin kuntien eläinpoliittiseen vaaliohjelmaamme sitoutuneet ehdokkaat.

Vantaa ja eläimet

Luonnon, eläinten ja ihmisten hyvinvointi on monissa kohdin kietoutunut toisiinsa, ja kunta on paitsi ihmisten, myös eläinten ja kasvien koti. On tärkeää myös varmistaa eläinten kanssa työskentelevien ihmisten osaaminen, jaksaminen ja mahdollisuus toimeentuloon. Vantaalla toimii useita eläinalan yrityksiä ja vapaaehtoispohjalta eläinten parissa toimivia tahoja.

Vantaan pitää osoittaa koirien kanssa ulkoiluun ja harrastamiseen entistä enemmän ulkoilureittejä ja metsäisiä alueita. Koirapuistot ovat tällä hetkellä joillakin alueilla liian kaukana ainakin vanhojen koirien kävellä. Ylipäätään tarvittaisiin lisää suuria, maastoltaan monipuolisia aidattuja alueita. Vailla riittävää valvontaa ulkoilevat kissat ja koirat voivat aiheuttaa haittaa myös ympäröivälle luonnolle ja siellä liikkuville ihmisille, joten kuntatasolla pitää tähänkin keksiä ratkaisuja.

Eläinten hyvinvoinnin valvontaan ja rikosilmoitusten tutkintaan tarvitaan lisää resursseja. Eläinsuojelurikosten tutkinta ja oikeuskäsittely pitäisi pystyä keskittämään nykyistä tehokkaammin, jotta kaikkien tapausten käsittelystä ja päätösten tekemisestä vastaisivat riittävän kokemuksen juuri tältä alalta omaavat henkilöt. Helsingin eläinpoliisi on ollut tässä tiennäyttäjänä, mutta osaamista kaivattaisiin myös muihin kuntiin. Koronakriisin aikana laittoman eläinkaupan kulku Helsinki-Vantaan lentokentän kautta on vähentynyt, mutta ongelmat epäilemättä palaavat taas ihmisten maahantulon esteiden poistuessa.

Eläinsuojeluongelmien ehkäiseminen ennakkoon on kunnan tärkeitä tehtäviä. Monet eläinten hyvinvoinnin laiminlyönnit johtuvat omistajien puutteellisista tiedoista, taloudellisista vaikeuksista tai loppuunpalamisesta. Tarvitaan keinoja havaita ongelmat ajoissa ja auttaa niiden korjaamisessa. Usein tarvitaan eri toimijoiden yhteistyötä ja ennen kaikkea tiedonkulkua niiden välillä, sillä ihmisten hyvinvointiongelmat ja eläinsuojeluongelmat kietoutuvat usein toisiinsa. Neuvonta ja tiedon lisääminen on parasta ongelmien ehkäisyä, siksi eläin- ja ympäristönsuojeluaiheiden pitää olla luonnollinen osa koulujenkin opetusta.

Vantaan pitää kehittää virallisen ja vapaaehtoisen eläinsuojelun yhteistyötä ja laatia kunnalle paikalliset toimijat ja resurssit huomioiva eläinsuojelusuunnitelma. Kohennettavaa Vantaalla kyllä riittää, esimerkiksi loukkaantuneiden villieläinten ja eksoottisten lemmikkien asianmukaiseen hoitoonsaamisen osalta. Tällä hetkellä vastuuta esimerkiksi apua tarvitsevien villieläinten, kissojen ja koirien kiinniottamisesta ja yöllisistä kuljetuksista ovat kantamassa myös vapaaehtoiset toimijat.

© Tuire Kaimio 

Kuvat:
© Minna Tallberg