Äly kaikissa muodoissaan kiehtoo. Myös ihmisälyn tuotokset. Siihen liittyen ihmettelen suoraan sanottuna koko ajan enemmän, eivätkö vaalikoneet ja muu vaalien alla käyty keskustelu todella aio sivuta asiaa, joka on pian mullistamassa elämäämme monella saralla. Hesarissa näytti tänään olevan aiheesta investointipankin raportti, mutta varsinainen keskustelu muutokseen varautumisesta loistaa poissaolollaan.

Tekoäly ja siihen pohjautuvat sovellukset ovat kehittyneet huimin harppauksin viimeisten parin kuukauden aikana. Sen verran nopeasti, että ilmeisesti sen merkitys on jäänyt monella vielä tiedostamatta. Ihan kuin nukkuisimme ruususen unta, josta väistämättä kuitenkin heräämme tietämättä millaiseen maailmaan.

Olemme jo nähneet tekoälyjen tuottavan valokuvamaisia kuvia, käyvän sujuvaa keskustelua ja koodaavan tietokoneohjelmia. Eräs ystäväni (joka ei ole ehdolla) testasi jopa tekoälyn kykyä vastata vaalikoneen kysymyksiin. Tekoäly selvisi siitä kuulemma varsin hyvin. Koululaisten huhutaan jo käyttävän tekoälyä apuna kotitehtävien ratkaisemisessa.

Viime aikoina esitellyt uudet tekoälyjärjestelmät ovat kuitenkin pääosin vielä demoja eli ikään kuin lelusovelluksia, jotka on tehty esittelemään yrityksen kehittämän järjestelmän kykyjä. Mutta aivan varmasti hyvin pian nähdään järjestelmien soveltamista myös todelliseen käyttöön.

Sillä sitten onkin jo niin suuria vaikutuksia yhteiskuntaan, että meidän pitäisi huomioida se jo nyt. Ne, jotka osaavat hyödyntää uutta teknologiaa, saavat huimaa kilpailuetua muihin nähden. Muutos ravistelee asiantuntija-alojen ja myös oman alani eli luovien alojen työnkuvia tavalla, jota kukaan ei ole aiemmin nähnyt.

Oleellisinta on tiedostaa, että tämä kehitys saattaa olla hyvinkin nopeaa ja edetä pitkälle jo nyt alkavan vaalikauden aikana. Sitä voi olla vaikea ymmärtää, sillä kehitys on ollut ensin hidasta ja nopeutunut tosiaan ihan viime kuukausina huimaksi.

Suuret ongelmat ovat vielä ratkaisematta, vaikka hälytyskellojen pitäisi soida jo kovaa. Tekoäly on nimittäin jo osoittautunut myös tehokkaaksi disinformaation eli luotettavalta vaikuttavan mutta virheellisen tiedon tuottajaksi. Vaikka alalle jotenkin onnistuttaisiin luomaan maailmanlaajuiset eettiset säännöt tällaisen suitsimiseen, on ohjelmistotekniikka helposti monistettavissa ja muokattavissa eli siksi hankalasti valvottavissa.

Edes sitä ei voi täysin ennustaa, mihin suuntaan kehitys jatkuu. Tuleeko tekoälystä ihmisten avustaja, joka tekee asiantuntemusta vaativia rutiinitöitä väsymättä? Vai jatkuuko nyt nähty kehitysvauhti kohti jotain, mitä emme vielä osaa edes kuvitella?

Joka tapauksessa on selvää, että pian valittavan ja työnsä aloittavan eduskunnan tulee välittömästi ottaa tekoälyn kehitys seurantaansa ja varmistaa, että sillä on käytettävissään tuorein tieto ja paras saatavilla oleva laaja-alainen asiantuntijaverkosto.

Jos haluat perehtyä aiheeseen lyhyesti, tässä esimerkkejä:

GPT-4 - tämän hetken kehittynein kielimalli

Did We Just Change Animation Forever? - Esimerkki siitä miten uusia tekoälysovelluksia pystyy jo hyödyntämään luovassa työssä

Mutta oikeastaan jokaisen tekoälykeskusteluun osallistuvan olisi hyvä lukea ainakin seuraavat:

Sparks of Artificial General Intelligence: Early experiments with GPT-4 - Microsoftin tutkijoiden alustava katsaus vasta julkistetun GPT-4 -kielimallin kykyihin. Pitkä, mutta erinomainen yhteenveto siitä mihin tekoälyt nykyisin pystyvät (lyhyesti: keskimäärin ehkä siihen mihin yliopiston toisen vuoden opiskelija).

ChatGPT Gets Its “Wolfram Superpowers” - Tekoälydemojen virheille on julkisuudessa naureskeltu, mutta todellisessa käytössä eri järjestelmien vahvuuksia voidaan yhdistellä. Tässä esimerkissä kehittynyt kielimalli opetettiin käyttämään matemaattiseen laskentaan ja tietämyskantahakuihin kehitettyjä työkaluja asioihin, jotka sille itselleen ovat vaikeita.

Nvidia predicts AI models one million times more powerful than ChatGPT within 10 years - tekoälyjärjestelmiin käytettävien tietokoneiden toimittaja ei usko kehityksen jäävän tähän.

(Kuva: tekoäly DALL-E)

© Tuire Kaimio 

Kuvat:
© Minna Tallberg