Maaliskuiseen aloitteeseemme (lemmikkien kanssa maahan tulevien ukrainalaisten palveluista) tuli toimialalta vastaus, tässä 20.6.2022 valtuustopuheeni siihen liittyen.

Kiitän vastauksesta lemmikkien kanssa tulevien ukrainalaisten palveluihin liittyen ja ennen kaikkea jo tehdyistä toimenpiteistä. Teimme aloitteen maaliskuun tilanteeseen liittyen ja toimialan vastaus kuvastaa huhtikuun tilannetta. Aloitteet ovat liian hidas tapa reagoida akuuttiin tilanteeseen ja ukrainakriisiä koskevat aloitteet lähetettiin siksi suoraan myös häiriötilatyöryhmälle. Se oli tässäkin tapauksessa hyvä päätös. Kiitän jo tehdyistä toimenpiteistä kuntaa ja valtiotakin, osa maaliskuussa asiaan liittyvistä ongelmista on helpottunut.

Uusia ongelmiakin on tullut. Valaisen vähän taustoja.

Venäjän hyökkäystä pakenevien ihmisten on sallittu ottaa lemmikkinsä mukaan ilman normaaleja tuontiehtoja. Osittain inhimillisyydestä, osittain siksi etteivät miljoonat pakenijat tuki entisestään tukkoista rajaa.

On selvää, että eläimiä ja ihmisiä pitää auttaa. EU on tässä ottanut tietoisen riskin eläintautien leviämisen kannalta, joskin riski on kotilemmikkien kohdalla melko pieni.

Kadulta tavoitettujen eläinten kohdalla riski on paljon suurempi. Ukrainassa tavataan etenkin niillä useita satoja rabiestapauksia vuodessa. Rabieksen itämisaika on jopa kuukausia. Vaikka eläin olisi rokotettu ja selvittänyt rabieksen vasta-ainetestin, mikään ei takaa etteikö se olisi ennen rokotusta saanut tartuntaa joka on vasta itämässä. Siihen se Suomessakin ukrainalaislemmikeiltä vaadittu eristysaika perustuu.

Jos eläin tai ihminen saa rabiesoireita itämisajan jälkeen, tauti on sataprosenttisesti tappava. Minkäänlaista parannuskeinoa ei ole.

Siksi aloitteen jättämisen aikoihin ollut tilanne, jossa osa maahan lemmikeineen saapuneista ukrainalaisista ei ollut edes tietoisia eristysvaatimuksesta, oli kestämätön.

Aloitteen jättämisen jälkeen kaupunki lisäsi myös ukrainan kielellä tietoa lemmikkien kanssa maahan tuleville myös kotisivuilleen. Heistä monethan eivät pysty lukemaan kaupungin normaalia viestintää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kaupunki on lisännyt myös muita toimia ukrainalaisten vastaanottomamiseksi ja elämän helpottamiseksi.

Riihimäen vastaanottokeskuskin ottaa nyt lemmikkiperheitä vastaan. Hyvä niin.

Huolestuttavat asiat, joihin toivoisin kiinnitettävän huomiota:

  • Muiden kuin kaupungineläinlääkärin yhteystietojen mainitseminen sivuilla muodossa tai toisessa. Kaupungissa toimivat, ukrainalaislemmikeille ilmaisia palveluita tarjoavat eläinlääkärit ovat ihmetelleet vähäisten hoitoon hakeutuneiden määrää. Eläinlääkäriliittohan myös tukee hoitoa tarjoavia eläinlääkäreitä. Kaupungin oman eläinlääkärin työmäärän kannalta olisi suotavaa, että hoitotaakka jakaantuisi. - Riihimäen vastaanottokeskuksessa ei ole paikkaa perheelle, jonka mukana on enemmän lemmikeitä kuin pari.

  • Tärkeä huomio myös tätä kuunteleville kuntalaisille: muiden kuin ukrainalaispakolaisen kanssa tuleville lemmikeille on yhä voimassa normaalit tuontivaatimukset. Myös ukrainasta tuleville muiden matkustajien eläimille. Mikrosiru, rabiesrokotus, vasta-ainetesti 30 päivää rokotuksen jälkeen ja KUUKAUDEN ODOTUS vasta-ainetestin jälkeen ennen maahantuontia. Ja virkaeläinlääkärin todistus & ekinokokkiloishäätö ennen maahantuontia.

  • Todella huolestuttava huomio muualta euroopasta: löytöeläimiä tuodaan EU:n alueelle naamioimalla ne pakolaisten kanssa tuleviksi eläimiksi. Vaikka kadulla tai tarhassa olleilla voi olla merkittäväkin rabiesriski. Puolassa on, ilmeisesti juuri ukrainalaiseläinten mukana tulleena, tällä hetkellä meneillään erittäin huolestuttava rabiesepidemia. Toivoisin jokaisen esimerkiksi rescuekoiraa tällä hetkellä harkitsevan tiedostavan tämän. Edes muista maista tulevien eläinten taustat eivät välttämättä ole tällä hetkellä sitä mitä pitäisi, sillä eläimiin liittyvä rikollisuus on suurimpia rikollisuuden lajeja euroopassa. Muualle eurooppaan tarhoille tuodut ukrailanaisrescue-eläimet ovat voineet myös tartuttaa muita tarhan eläimiä. Älä ota eläintä, jonka taustaa ei tiedetä vuorenvarmasti.

  • Tänne ukrainalaisten mukana tulevien lemmikkien pennuttaminen myyntitarkoituksissa. Se ei todellakaan ole systeemin tarkoitus.

On siis selvää, että meidän pitää yhä olla valppaina, seurata tilannetta ja muuttaa käytäntöjä tarvittaessa. Ukrainan kriisiin liittyvä tilanne elää koko ajan, myös lemmikkien osalta.

© Tuire Kaimio 

Kuvat:
© Minna Tallberg