Esittelin tarkastuslautakunnan puheenjohtajana juuri valmistuneen viime vuoden arviointikertomuksemme kaupunginvaltuustolle. Eikö olekin hauska huomata, miten erilaisissa toimintaympäristöissä tulevat sittenkin samat perusasiat vastaan?

Lautakuntamme kiinnitti huomiota siihen, että tavoitteisiin pääsemisen mittareissa on selkeyttämisen tarvetta. Videolla näkyvä ote puheenvuorostani liittyy juuri siihen. Valituilla mittareillakin on taipumus osaltaan ohjata toimintaa.

Tarkastuslautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on kaupungin koko toiminnan arviointi lastensuojelusta asuntorakentamiseen. Tuotamme tietoa valtuustolle ja asukkaillekin päätöksien vaikutuksista. Kuluneena vuonna otimme arviointikohteiksi erityisesti hyvinvointialueille ensi vuoden alusta siirtyvät palvelut, sillä sitä tietoa tarvitaan nyt.

Tarkastuslautakunta ja ulkoisen tarkastuksen palveluyksikkö ovat yhdessä ahertaneet arviointikohteiden parissa kesästä saakka. Eipä ole ollut vapaa-ajan ongelmia viime aikoina, sen verran tiiviisti hioimme lopullisia sanamuotoja.

Arviointikertomus löytyy kokonaisuudessaan Vantaan kaupungin sivuilta tarkastuslautakunnan kohdalta. Pyrkimyksenä oli käyttäjäystävällisyys: alussa on tiivistelmä pääasiallisista havainnoistamme. Kunkin arviointikohteen kohdalta löytyvät keltaisessa ruudussa johtopäätöksemme ja suosituksemme. Koko arviointikertomusta ei siis tarvitse lukea läpi saadakseen yleiskäsityksen aiheista.

Kiinnostavaksi arvioinnin tekee se, että pelkän talouden lisäksi tehtävämme on arvioida toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Se on toisaalta myös haastavaa. Miten mitata hyvinvointia? Miten arvioida tavoitteisiin pääsemistä silloin, kun esimerkiksi korona-aika on muuttanut toimintaympäristöä melkoisesti?

Ja ennen kaikkea: millaista tietoa lähtö- ja nykytilanteesta on tarjolla? Millä tilanteen muuttumista seurataan eli mitä on valittu mitattavaksi? Mitä me oikeasti tiedämme ja mitä eivät tilastot tavoita? Tietoahan tarvitaan paitsi jo tehtyjen päätösten seuraamiseen, myös uusien pohjaksi.

Valtuuston kokouksen koko videotaltiointi löytyy vantaakanava.fi -osoitteesta. Arviointikertomuksen esittely alkaa kohdassa 2:30:30.

© Tuire Kaimio 

Kuvat:
© Minna Tallberg