Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut kuulijat

Luontokato on yksi vakavimmin ihmiskuntaa uhkaavista riskeistä. Myös taloudellisesti kuten myös maailman talousfoorumi totesi tänä vuonna.

Kestävä ja toimiva ekosysteemi turvaa meille ruoan ja puhtaan veden, tuottaa happea, poistaa kasvihuonepäästöjä, tukee hiilensidontaa ja hillitsee tuholaispopulaatioiden kasvua.

Luontokatokriisin ratkaiseminen ei ole mikään “nice to have” -juttu, jota voidaan tehdä silloin, kun muilta asioilta jää aikaa ja rahaa. Ihmiskunnan kohtalo riippuu siitä, saadaanko luontokato pysähtymään.

Luonnon monimuotoisuus koostuu elinalueiden rikkaudesta, lajien kirjosta ja geneettisestä variaatiosta.

Tulevassa strategiassaan Vantaa ottaa kyllä hienosti huomioon elinalueista huolehtimisen. Mutta lajikirjon osalta toimet ovat jäämässä ympäristökeskuksen resurssipulan vuoksi olemattomiksi: lajien määrää ei pystytä ollenkaan mittamaan eikä arvioimaan. Jos mittausta ei ole, ei pystytä seuraamaan mitä lajikirjolle jatkossa tapahtuu ja miten toimemme siihen vaikuttavat.

Vihreät esittää siksi perustellusta syystä 50 000 euron lisäpanostusta ympäristökeskuksen luontokartoituksiin, jotta myös luonnon monimuotoisuuden kulmakiveä eli lajikirjoa voidaan arvioida.

Valtuustosopimuksessa kaikki valtuustoryhmät sitoutuivat siihen, että kun kaupunkistrategiaa valmistellaan, sen osaksi laaditaan myös luonnon monimuotoisuuden turvaamisen strategia mittareineen. Budjetin pohjaesityksessä olevilla resursseilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta mitata lajikirjoa. Näin tärkeän osa-alueen puuttuminen kokonaan monimuotoisuusstrategiasta tarkoittaa samalla sitä, että valtuusto ei lunasta lupaustaan ottaa luontokatoa vakavasti. Näin usein käy, ympäristöasiat jäävät puheen ja kauniiden aikomusten tasolle.

Vantaan pitää tehdä oma osansa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Me emme voi vaikuttaa tehokkaasti Kiinan luonnon monimuotoisuuteen. Mutta sama myös toisin päin: vain me vantaalaiset itse voimme varmistaa, että luonnon monimuotoisuus säilyy jatkossa kotikaupungissamme.

Vantaalla on Suomen ja maailmankin mittakaavassa ainutlaatuista puro- ja jokiluontoa, jonka säilyminen on meidän käsissämme. Kaupunkiluonnolla on tärkeä tehtävä ilmastonmuutoksen riskien torjunnassa: puut ja muu kasvillisuus auttavat sitomaan vettä kuivina aikoina, säätelevät veden määrää kaupungissa rankkasateiden aikana ja tasaavat helteisimpien päivien lämpötilaa.

Koska luontokato ja sen kerrannaisvaikutukset ovat monimutkaisuudessaan arvaamattomia, riskejä ei saa ottaa. Luonnon monimuotoisuudesta pitää huolehtia heti kaikilla elinalueilla, myös Vantaalla.

(puheen koostaminen tapahtui yhdessä varavaltuutettu Tuomas Mutasen kanssa)

© Tuire Kaimio 

Kuvat:
© Minna Tallberg