Eläimiin ja luontoon liittyvät asiat ovat siitä hankalia, että ne ovat kunnissa usein jakaantuneet eri toimialojen kesken. Käytännössä ne jäävät usein väliinputoajiksi eli selvät tavoitteet ja edes maininnat puuttuvat sellaisistakin kohdista, joissa niiden olisi välttämätöntä olla.

Näin myös Vantaalla. Eläin­suojelusta ja luonnon huomioimisesta kaavoituksessa ja rakentamisessa on toki mainintoja kaupunkiympäristön toimialalla, mutta ovathan eläimet ja luonto meille paljon muutakin kuin ongelmien ratkaisemista ja lakisääteisten velvoitteiden täyttämistä. Ne ovat olennainen osa monen ihmisen hyvinvointia, harrastuksia ja liikkumista. Osa siitä, mikä tekee elämästä elämisen arvoista.

Ne ovat myös olennainen osa kulttuuriamme. Siksi onkin merkillistä, että maininnat eläimistä ja luonnosta ovat käytännössä tyystin puuttuneet kaupunkikulttuurin toimialalta. Eli juuri siltä, jolle kuuluvat liikunta- ja harrastusmahdollisuudet, nuorisotoimi, lasten kerhotoiminta, tapahtumat, asukkaiden osallistaminen ja aikuistenkin opetus. Ja jonka ydintehtäviin kuuluu asukkaiden hyvinvoinnin lisääminen.

Tein siksi (yhdessä vihreän lautakuntaryhmämme kanssa) seuraavan tekstilisäysehdotuksen Kaupunkikulttuurilautakunnan esitykseen taloussuunnitelman tavoitteista. Lautakunta hyväksyi lisäyksen yksimielisesti:

“Huomioidaan luonnon ja lemmikkien merkitys ihmisten hyvinvoinnille. Edistetään luontoon ja eläimiin liittyvää harrastamista ja liikkumista.

Otetaan eläinten hyvinvointiin ja omistajan vastuuseen liittyvät asiat asukastoiminnan, tapahtumien, nuoriso- ja kerhotoiminnan ja aikuisopetuksen aiheiksi.”

Tässä on se hyvä puoli, että ihmisten, luonnon ja eläinten hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Hyvinvoivan kanssa eläminen on ihmisellekin tyydyttävämpää ja ympäristölle ongelmattomampaa. Useimmat nykyiset ja tulevat eläinten omistajat haluavat lemmikeilleen hyvää, ja tarjoaisivat niille kyllä lajinomaisempaa elämää, jos saisivat lisää tietoa hyvästä eläintenpidosta. Eläinten ja luonnon kanssa sopusoinnussa eläminen ja hyvät käytännöt ovat osa sellaista kulttuuria, joka siirtyy ihmiseltä toiselle ja johon tarvitaan myös yhteisiä kokemuksia.

Eläin- ja luontoaiheisen toiminnan huomioiminen kaupunkikulttuurin toimialalla paitsi lisää ihmisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä, myös osaltaan auttaa varsinaisen eläinsuojelun tavoitteiden toteutumista. Tilanne on hyvä esimerkki siitä, miten jotkut asiat ulottuvat usean toimialan yli, eivätkä ne kunnolla toteudu ilman kaikkien toimia.

Tuire Kaimio
Kaupunginvaltuutettu
Kaupunkikulttuurilautakunnan jäsen

© Tuire Kaimio 

Kuvat:
© Minna Tallberg