Hyvinvointialueen tulee mahdollistaa työntekijöilleen ruokailu joutuisasti työn ohessa.

Sosiaali- ja terveystoimen työntekijät siirtyvät Vantaa-Keravan hyvinvointialueen työntekijöiksi jo pian eli tammikuussa 2023. Hyvinvointialue on suuren haasteen edessä. Miten saada työntekijöitä täyttämättä oleville paikoille ja ennen kaikkea: miten pitää kiinni täällä jo työssä olevista?

On täysin selvää, että palkkauksen tulee olla kilpailukykyinen. Palkat pitää lisäksi harmonisoida viiveettä niin, että samasta työstä saa saman palkan riippumatta siitä, onko palkan aiemmin maksanut Vantaa vai Kerava.

On tärkeää käyttää myös muita keinoja, joilla hyvinvointialue voi kilpailla työpaikkojen houkuttelevuudessa. Yksi niistä on ruokailun mahdollistaminen joutuisasti työn ohessa. Asia on työntekijöille tärkeä ja sen korjaamisen tärkeys on kytenyt jo vuosia pinnan alla – osassa toimintoja Vantaalla ruokailu työajalla onnistuu, kun taas naapuriyksiköissä ei onnistu. Joutuisa ruokailu työajalla on merkittävä etuus ja edistää hyvinvointia, kun taas ruokailu omalla ajalla tarkoittaa tällä hetkellä palkatonta puolituntista keskellä päivää. Jälkimmäinen pidentää työviikon kokonaiskestoa 2,5 tunnilla ja on suoraan pois työntekijän vapaa-ajasta ja mahdollisuudesta esimerkiksi viettää aikaa perheen parissa.

Ruokailun mahdollistaminen työajalla lisäisi työntekijöiden hyvinvointia ja edistäisi yhdenvertaista kohtelua. Se lisäisi myös työpaikkojen houkuttelevuutta ja kannustaisi pysymään niissä. Esitämmekin, että hyvinvointialue ottaa käyttöön joutuisan ruokailumahdollisuuden työn ohessa.

Eve Rämö Aluevaltuutettu, vihr.

Tuire Kaimio Aluevaltuutettu, vihr.

© Tuire Kaimio 

Kuvat:
© Minna Tallberg