Eläimiin ja luontoon liittyvät asiat ovat siitä hankalia, että ne ovat jakautuneet kaupungin eri toimialojen kesken, ja valtion ja kohta myös hyvinvointialueen kesken. Selvät tavoitteet ja maininnat puuttuvat sellaisistakin kohdista, joissa ne olisivat välttämättömiä.

Tässä yhteydessä pitää erikseen kiittää kanssavaltuutettuja puolueesta riippumatta. Meillä kaikilla on kokemusta eri asioista, ja se juuri on valtuuston vahvuus. Olen omaan ammattiosaamiseeni liittyen tuonut tietoon eläinasioihin liittyviä ongelmia ja ratkaisuehdotuksia, asia on ymmärretty, ongelmiin on tartuttu eivätkä nämä asiat ole muuttuneet puoluesidonnaisiksi.

Akuutein aihe liittyy eläinpelastukseen. Pelastustoimen tehtäviin kuuluu omaisuuden ja ympäristön turvaaminen. Laki laskee koti- ja riistaeläimet ihmisen omaisuudeksi. Muiden villieläinten osalta ei ole selvästi määriltelty, kenelle esimerkiksi niiden pelastuskuljetukset kuuluvat, ja se on osa ongelmaa. Mutta ei voi käydä niinkään, etteivät ne kuulu kenellekään. Eläinsuojelu ja tarttuvien eläintautien ehkäisy puolestaan kuuluu kaupungin lakisääteisiin tehtäviin. Kyse on vakavasta asiasta, sillä tälläkin hetkellä seudullamme on tavattu sellaisia tauteja, jotka voivat kotieläimiin levitessään aiheuttaa vakavaa uhkaa kotieläintuotannolle ja tarttua myös ihmisiin joko sellaisenaan tai mutatoituessaan (koronavirus on tästä hyvä esimerkki).

Siksi on välttämätöntä, että kaupungilla on neuvontapuhelin, joka voi ohjeistaa kaupunkilaisia toimimaan oikein löytämiensä vammautuneiden villieläinten kanssa. Helsingin pelastuslaitoksen alla toiminut puhelin on palvellut myös vantaalaisia, mutta se lopettaa toimintansa ensi huhtikuussa. Ja siitä se ongelman akuuttius johtuukin. Tilalle tarvitaan korvaava ratkaisu, mielellään usean kunnan yhteistyönä.

Puhelut ovat muuten ohjautumassa hälytyskeskukseen, ja se taas tuo kaikkea muuta kuin säästöjä. Ihmisten hätätapausten avunsaanti hidastuu eikä hälytyskeskuksessa ole asiantuntemusta neuvoa toimimaan oikein kaikissa villieläintapauksissa. Siksi on oleellisen tärkeää ja kiitän teitä kaikkia siitä, että eläinpelastuksen selvittäminen kirjattiin Vantaan ensi vuoden tavoitteisiin. Tarvitaan korvaava neuvontapuhelinratkaisu ensi vuodeksi huhtikuusta alkaen ja hyvinvointialueen käynnistymisen jälkeen myös yhteistyökuvioiden luomista sekä sen että valtion ympäristöviranomaisen kanssa.

Eläinsuojelusta taas oli entuudestaan mainintoja kaupunkiympäristön toimialalla, mutta ovathan eläimet ja luonto meille paljon muutakin kuin ongelmia ja lakisääteisiä velvoitteita. Ne ovat osa elämäämme ja harrastuksiamme. Siksi onkin merkillistä, että maininnat eläimistä ja luonnosta puuttuivat aiemmin tyystin kaupunkikulttuurin toimialalta, jonka ydintehtäviä on hyvinvoinnin lisääminen.

Nyt toimialan tavoitteissa saatiin vihdoin huomioiduksi luonnon ja lemmikkien merkitys ihmisten hyvinvoinnille. Luontoon ja eläimiin liittyvää harrastamista ja liikkumista edistetään. Ja eläinten hyvinvointiin ja omistajan vastuuseen liittyvät asiat otetaan asukastoiminnan, tapahtumien, nuoriso- ja kerhotoiminnan ja aikuisopetuksen aiheiksi. Se auttaa osaltaan myös eläinsuojelun tavoitteiden toteutumista.

© Tuire Kaimio 

Kuvat:
© Minna Tallberg