Tuire Kaimio 328

VIHREÄT

Olen kuntavaaliehdokkaana Vantaalla. Kerron tällä sivulla asioista, joihin haluan vaikuttaa.

Ilmasto

Olen ehdokkaana ensisijaisesti siksi, että yhteiskuntamme näyttää yhä edelleen olevan täysin hukassa ilmastonmuutoksen edessä. Ilmastonmuutoksessa vaikeinta on ongelmien mittakaava ja se, että niiden syyt ovat syvällä yhteiskuntamme ja hyvinvointimme rakenteissa. Siksi toimet muutoksen hillitsemiseksi ovat alkaneet luvattoman myöhään ja edenneet paljon hitaammin kuin pitäisi. Teoillamme seuraavien 10 vuoden aikana on todella suuri merkitys: ne määrittävät, millainen on lastemme, heidän jälkeläistensä ja koko maailman tulevaisuus.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa tarvitaan sekä sosiaalisia että teknologisia ratkaisuja. Teknologiapuoli on näistä helpompi. Suomi on yhä edelleen teknologisen innovaation kärkimaita. Tämä osaaminen pitää nyt suunnata ilmastonmuuutoksen torjuntaan, ja tätä osaamista voimme myydä myös muualle. Meillä ei myöskään ole varaa hyljeksiä mitään teknisiä ilmastonmuutoksen torjumiskeinoja, kunhan ne eivät vaaranna luonnon monimuotoisuutta.

Sosiaalinen puoli on paljon vaikeampi. Ilmastoasioissa olennaista on muuttaa ihmisten toimintaa, ei heidän ajatuksiaan. Kunnan ja yhteiskunnan ylipäätään täytyy tehdä ilmastonsuojelu niin helpoksi, että se on yksilötasolla luonteva ratkaisu, jota ei tarvitse sen suuremmin miettiä tai perustella.

Siksi ilmastonsuojelussa vastuu on nimenomaan päätöksentekijöillä. Vaikka jokaisen teoilla on merkitystä, yksilöiden ratkaisuilla emme pysty torjumaan koko ilmastonmuutosta. Merkitystä ei myöskään ole poliitikkojen mielipiteillä tai kauniilla sanoilla, vaan ainoastaan konkreettisilla päätöksillä. Tarvitsemme sellaista päätöksentekoa, joka pohjautuu vaikutusten ymmärtämiseen. Ympäristö- ja ilmastovaikutukset pitää ottaa kaikessa päätöksenteossa huomioon, kaavoituksesta kouluruokailun järjestämiseen.

Vantaasta pitää saada hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Se vaatii tekoja tarvitaan kaikilla tasoilla: esimerkiksi kunnan tarjoaman ruoan hiilijalanjälki pitäisi saada puolitettua jo tulevan valtuustokauden loppuun mennessä. Puun käyttöä pitäisi lisätä kunnan omissa rakennusprojekteissa, eli esimerkiksi kouluissa ja päiväkodeissa.

Uusiutuvan ja päästöttömän energian käyttöön siirtyminen on välttämätöntä. Kunnan omissa toiminnoissa pitäisi päästä siihen, että autot liikkuisivat sähköllä tai biokaasulla ja kunnan kiinteistöissä pitäisi luopua öljylämmityksestä kokonaan. Vantaan pitäisi kehittää kannustimia, jotta kuntalaiset voisivat toimia samoin. Julkisen liikenne pitää saada entistä nopeammaksi ja kustannuksiltaan käyttäjille kohtuullisemmaksi. Sen saavutettavuutta pitää parantaa, tilanne ei tällä hetkellä ole Vantaan kaikilla alueilla niin hyvä kuin pitäisi. Pyörä- ja kävelytieverkoston kehittäminen on oleellista, jotta yhteys muuhun julkiseen liikenteeseen ja etenkin raiteisiin olisi sujuvaa.

Perusturva

Mennyt vuosi ei ole ollut helppo kenellekään. Koronakriisi on kuormittanut aikuisia ja nuoriakin niin paljon, että unihäiriöiden lisäksi masennus- ja ahdistuneisuushäiriöiden riski on kasvanut. Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet, vammaiset ja liikuntarajoitteiset ovat kärsineet tukipalveluiden heikentymisestä ja terveydenhuoltohenkilöstö on paikoin ollut jaksamisensa äärirajoilla ja uupunutta. Vantaalla epidemiatilanne on ollut maan pahimpia ja vaikutukset sen myötä myös suurempia kaikkien elämässä.

Toisen ja nyt meneillään olevan kolmannen aallon kohdalla vaikutukset ovat olleet vielä ensimmäistä aaltoa suurempia. Jotta ongelmat eivät pahene, Vantaan on ehdottomasti vahvistettava terveyskeskuksissa ja työterveyshuollossa tarjottavia perustason mielenterveyspalveluja sekä nopeutettava hoidon ja tuen ääreen pääsyä.

Ikääntyneiden yksinäisyys on lisääntynyt, ulkona liikkuminen vähentynyt ja toimintakykyä ylläpitävät palvelut ovat olleet monin paikoin keskeytettyinä. Erityisesti kotihoidossa on syntynyt suurta palveluvajetta, jonka vaikutuksia paikkaillaan vielä pitkään. Heti kun voidaan, vanhuspalveluita pitää siis lisätä vastaamaan kasvanutta tarvetta. Rokotukset ovat onneksi tuomassa tähän helpotusta.

Koronakriisi on näkynyt myös lomautuksina ja työttömyytenä. Näyttää siltä, että pandemia on eniten heikentänyt niiden taloudellista tilannetta, joilla on ollut jo entuudestaankin tiukkaa. Jos toimeentulon erot tämän vuoksi kasvavat, kunnalla on paljon tehtävää niiden seurausten hoidossa. Nyt jos koska kunnan on syytä edistää esimerkiksi rakennusprojektejaan ja muita työllistäviä toimiaan, eikä esimerkiksi viivyttää niitä.

Jos Vantaa ei suuntaa koronakriisin jälkihoitoon tehokkaasti varoja juuri nyt, kun hätä on suurin, vaikutukset tulevat vielä paljon kalliimmaksi tulevaisuudessa. Palveluista tai henkilöstöstä säästäminen olisi tällä hetkellä ihan vihoviimeinen asia, mitä Vantaa voi tehdä.

Lue lisää

Eläinten hyvinvointi

Olen omistanut koko työurani eläinten hyvinvoinnille. Olen työskennellyt hyvin monenlaisissa ympäristöissä ja tehtävissä: luonut ja kehittänyt eläinalan ammattitutkintojärjestelmää, opettanut uusia ammattilaisia, parantanut tuotantoeläinten hyvinvointia ja käsittelymenetelmiä, työskennellyt porojen parissa poronhoitoalueella, edistänyt lemmikkien terveempää jalostusta, kouluttanut ratsastusterapeutteja, uudistanut pelastuskoirien koulutusta ja ollut käynnistämässä työnorsujen eläinystävällisempiin koulutustapoihin tähtäävää projektia. Olen luonut tutkittuun tietoon perustuvia koulutustapoja ja kirjoittanut kirjoja eläinten käyttäytymisestä.

Tunnen siis sekä eläimet että etenkin eläinalan: eläinten kanssa toimivat ihmiset, eri ympäristöihin liittyvät haasteet, kuhunkin alaan liittyvät kattojärjestöt ja muut suuret toimijat. Siksi olen asiantuntijana pystynyt auttamaan laajasti eläinten hyvinvointia parantaneissa hankkeissa.

Eläinten pitoon liittyvien säännösten ja päätöksenteon on perustuttava uusimpaan tutkittuun tietoon. Vaikutusten huomioimisen ennen oäätöksentekoa ja erityisesti päätöksien todellisten vaikutusten seuraamisen pitäisi olla erottamaton osa kaikkea kunnan päätöksentekoa. Mutun sijasta päätöksissä ja niiden seurannassa pitää nojata tutkimuksiin, kerättyyn tietoon ja asiantuntijoihin.

Olen itse vihreiden ehdokkaana siksi, että kyseiset asiat kuuluvat sillä puolueohjelmaan, ja luontovaikutusten huomiominen näkyy myös käytännön teoissa ja päätöksissä eikä vain kauniissa puheissa. Perustimme Eläinvihreät r.y:n vihreiden alaosastoksi varmistaaksemme sen, että eläinvaikutusten huomioimisen painoarvo puolueessa entisestään lisääntyy ja auttaaksemme päätösten taustoittamisessa.

Eläinvihreiden sivuilta löydät eläinpoliittisen vaaliohjelman kokonaisuudessaan. Sieltä löytyvät muidenkin kuntien eläinpoliittiseen vaaliohjelmaamme sitoutuneet ehdokkaat.

Lue lisää ajatuksiani siitä miten eläimet tulee huomioida kunnallispolitiikassa.

© Tuire Kaimio 

Kuvat:
© Minna Tallberg