Tuire Kaimio

202

Olen ehdolla kesän 2024 europarlamenttivaaleissa numerolla 202. Kerron tällä sivulla asioista, joihin haluan vaikuttaa.

Kuka olen?

Olen eläin- ja elokuva-alan yrittäjä, tietokirjailija ja kaupunginvaltuutettu. Tärkein pääomani päätöksenteossa on pitkä työurani eli ne vuodet, jotka olen viettänyt aivan muualla kuin politiikassa. Ammattini eläinten ja ihmisten kouluttajana on vienyt minut ympäri Suomea ja muuta maailmaa. Tunnen laajasti paikallisia oloja ja olen nähnyt, miten samanlaisia monet ihmisten haasteista ovat paikkakunnasta riippumatta. Työhöni kuuluvat oleellisesti myös hyvinvoinnin parantamiseen liittyvät hankkeet, joissa niihin haasteisiin kehitetään ratkaisuja . Opettaminen, alani tutkintojen kehittäminen sekä ihmisten ja eläinten hyvinvoinnin parantaminen on antanut kokemusta, josta on paljon hyötyä politiikassa.

Toimin politiikassa Vantaan kaupunginvaltuutettuna ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajana, Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valtuutettuna sekä Vihreiden puoluevaltuuston jäsenenä. Myös pelastuslautakunnassa, kaupunkikulttuurilautakunnassa ja terveydenhuollon palveluiden jaostossa olen ehtinyt vaikuttaa. Olen ollut ehdolla eduskuntavaaleissa päästen lähelle läpipääsyä.

Monissa luottamustehtävissäni korostuu yhteistyön tärkeys. Toimiessani hyvinvointialueeni pelastuslautakunnassa olen havainnut, miten kriisinhallinta ja varautuminen vaativat yhteistyötä kuntien ja eri pelastuslaitosten välillä. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun johtoryhmässä toimiminen taas muistuttaa siitä, että kriisi- ja onnettomuustilanteissa viranomaisten ja vapaaehtoistoimijoiden sujuva yhteistyö on se, mikä lopulta pelastaa henkiä. Eläinten hyvinvoinnin parantaminenkin vaatii keskusteluyhteyden luomista ja toteuttamiskelpoisten ratkaisujen kehittämistä. Siihen tähtään koirien hyvinvointityöryhmän jäsenenä ja se on yhdistänyt muitakin asiantuntijatehtäviäni hevosten, tuotantoeläinten ja työnorsujen hyvinvointiin liittyvissä työryhmissä.

Yksi parhaiten minulle sopivia tehtäviä on ollut Vantaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajuus. Siinä olen päässyt toteuttamaan tietoperusteista päätöksentekoa ja ehkäisemään rakenteellisen korruption mahdollisuutta. Tarkastuslautakunta arvioi valtuuston kaikkien päätösten toteutumista ja vaikuttavuutta, ja sen keräämää käytetään edelleen uusien päätösten pohjana. Vantaan kokoinen kaupunki toimii laajasti yhteistyössä niin valtion, hyvinvointialueen kuin järjestöjenkin kanssa. . Tarkastuslautakunta onkin todellinen aitiopaikka, jossa olen oppinut ymmärtämään, miten asiat oikeasti toimivat.

Tarkemmin voit lukea työurastani täältä.

Miksi EU-vaalit?

Eläinten hyvinvointi on ihmisten hyvinvointia. Jos yhteiskunta jaksaa pitää huolta eläimistään, se jaksaa pitää huolta myös ihmisistään. Eläinten ja luonnon hyvinvoinnin ajaminen luo hyvinvointia kaikille. Olen ehdolla, koska eläinten ja luonnon puolesta toimitaan tehokkaimmin juuri EU-parlamentissa.

Muista käyttää äänioikeuttasi! Vaalit ovat sunnuntaina 9.6. ja ennakkoäänestys järjestetään 29.5. - 4.6.2024.

Olen omistanut työurani eläinten hyvinvoinnille – ja sitä kautta myös ihmisten paremmalle elämälle. Jos eläimet ja luonto kokonaisuudessaan voi hyvin, ihmisetkin voivat hyvin. Ihmisten hyvinvointi on tiiviisti yhteydessä muiden elollisten hyvinvointiin.

Ihmisillä on jo paljon puolustajia. Europarlamenttiin tarvitaan minun kaltaisiani ihmisiä, jotka puolustavat eläimiä ja luontoa. Näihin asioihin kannattaa vaikuttaa juuri EU:ssa, josta suurin osa eläimiä ja luontoa koskevaa sääntelyä on peräisin. Mukaan tarvitaan ihmisiä, joilla on omakohtaista kädet savessa hankittua kokemusta siitä, miten tärkeää eläinten hyvinvointi on ihmisten hyvinvoinnille, mitä eläimet tarvitsevat voidakseen hyvin ja millaisia ovat niiden parissa toimivat tahot

Juureni ovat käytännön luonnonsuojelussa Luonto-Liiton toiminnassa. Työssäni toimin kaikkialla Suomessa: maaseudulla ja kaupungeissa, Lapissa ja ruuhka-Suomessa. Luonnonsuojelun ja maaseudun välillä nähdään usein jännitteitä, mutta niistä selviää aidosti kuulemalla, puhumalla ja etsimällä ratkaisuja. Haluankin aina pitää puheyhteydet auki sellaisiinkin ihmisiin, jotka ovat kanssani täysin eri mieltä. Luonto pelastuu vain, jos löydämme keinoja joihin kaikki voivat sitoutua.

EU-parlamenttiin tarvitaan välttämättä myös eläimistä ja niiden hyvinvoinnista perillä olevia edustajia. Eläimet eivät saa äänestää, joten meidän ihmisten on kannettava vastuumme. Eläinten elinoloihin ja kuljetuksiin on saatava kattava lainsäädäntö vailla porsaanreikiä. Villieläinten ja vesieläinten elinympäristöjä on suojeltava. Tieteessä käytetyille eläinkokeille on pikaisesti kehitettävä vaihtoehtoja. Eläinten hyvinvointi on monisyinen asia, jonka edistämiseen tarvitaan vahvaa asiantuntemusta.

Miten toimin?

Olen asiallinen, kärsivällinen ja aina perusteellinen. Politiikassa ei voi valita pelkkiä lempiaiheitaan. Kaikkeen täytyy perehtyä yhtä suurella vakavuudella. Aina on asioita, joita ei tunne entuudestaan perinpohjaisesti. Silloin niihin perehtymiseen menee enemmän aikaa, mutta se on silti tehtävä.

Toimin aina samalla tavalla: perehdyn, kyselen, keskustelen, hankin tietoa, keskustelen lisää – ja vasta sitten alan tehdä päätöksiä. Työskentelytapaani kuuluu paneutua kunnolla jokaiseen asiaan. Pohjaan tietokirjani, työni ja päätökseni kerättyyn tietoon ja tutkimuksiin. Seuraan tekemieni päätösten vaikutuksia, ja tarvittaessa korjaan kurssia.

Työskentelen paljon maaseudulla ja tiedän, miten siellä elävien ihmisten realiteetit eroavat kaupunkiympäristöstä. Olen oppinut etsimään eri pohjalta toimivien ihmisten kanssa ratkaisuja, joita voimme edistää yhdessä.

En sano että politiikka on kuin eläinten kouluttamista, mutta niissä kahdessa maailmassa on yllättävän paljon samaa. Ei se lopulta ole edes yllättävää, koska eläinten kouluttaja on lopulta viime kädessä myös ihmisten kouluttaja. Sekä politiikassa että eläinten/ihmisten kouluttamisessa tarvitaan aivan samoja taitoja ja ominaisuuksia: käyttäytymisen syiden ymmärtämistä, tietopohjaisuutta, rauhallisuutta, lempeyttä, kurinalaisuutta, johdonmukaisuutta, kärsivällisyyttä.

Tärkeitä arvojani

Kompromissejä voi tehdä, jos niiden takana on tinkimättömiä arvoja. Minulle elämän säilyttäminen maapallolla on arvo, josta en tingi. Luontokato ja ilmastomuutos on pysäytettävä, jos haluamme selvitä ihmiskuntana. Olemme pahassa kierteessä, joka voidaan vielä oikaista kovalla työllä. Sitä työtä haluan tehdä, ja siksi olen hakeutunut politiikkaan ja Vihreiden toimintaan.

Yhtä tinkimättömästi suhtaudun ihmisten väliseen oikeudenmukaisuuteen, tasa-arvoon ja ennen muuta reiluuteen. Minulle reiluus tarkoittaa sitäkin, että kun esimerkiksi ympäristötoimia tehdään, seuraukset eivät saa muodostua yksittäisille ihmisille kohtuuttomiksi. Mielestäni esimerkiksi turkistarhat tulee sulkea, mutta niiden omistajia ei pidä rankaista eikä häpäistä. Heille pitää antaa lopettamisesta reilu korvaus ja reilu mahdollisuus rakentaa elämäänsä uudelleen.

Myös lempeys ja inhimillisyys muita elollisia kohtaan kuuluvat periaatteisiini. Jokaisella elollisella – niin ihmisellä kuin hevosella, lumikolla kuin kanallakin – on oikeus lajinmukaiseen elämään. En vastusta kaikkea eläinten hyötykäyttöä, mutta tuotantoeläimiäkin on kohdeltava kunnioituksella ja niiden tarpeita ymmärtäen.

Katse pitkällä tulevaisuudessa

Pidän itseäni aika pelottomana vaikeissa tilanteissa. Tunnistan nopeasti ongelmat ja puutteet, enkä pelkää ottaa niitä esille. Mutta yhtä nopeasti ajatukseni kääntyvät siihen, miten ongelmista päästään eteenpäin.

Vanhojen hyvien aikojen muistelu on tärkeää henkiselle hyvinvoinnille, eikä siinä ole mitään pahaa. Vanhaan jumittuminen sen sijaan on erittäin huono idea. Maailma on omana elinaikananikin muuttunut valtavasti. Olen käynyt kouluni aikana jolloin tietokoneista alettiin hiukan kuulla, internetistä ei ollut tietoakaan, ja tekoäly oli puhdasta scifiä. Nyt elämme aivan toisessa maailmassa. Siihen on sopeuduttava, ja sen mahdollisuuksista on otettava hyöty irti.

Miksi Vihreät?

Vihreät on puolueista se, joka johdonmukaisimmin tekee töitä luonnon suojelemisen ja eläinten aseman parantamisen puolesta. Se on itselläni ensisijainen syy juuri Vihreissä toimimiseen. Minulle tärkeitä asioita ovat tutkimus ja koulutus, ja myös vihreä politiikka perustuu tutkittuun tietoon. Vihreille myös reiluus ja oikeudenmukaisuus ovat yhtä tärkeitä arvoja kuin minullekin.

Arvostan jokaista ihmistä, joka haluaa uhrata politiikkaan aikaansa ja energiaansa. Politiikassa toimin kaikkien puolueiden edustajien kanssa, ja pidän arvossa heidän työtään. Oma puoluevalintani on kuitenkin ollut itsestään selvä.

Vihreät on puolueista parhaiten ymmärtänyt oman johtoajatukseni, että eläinten ja luonnon hyvinvointi on myös ihmisten hyvinvointia. Vihreillä on myös voimakas perinne nojautua tutkittuun tietoon, mikä on minulle erittäin tärkeää. Myös minulle tärkeät reiluuden ja oikeudenmukaisuuden arvot toteutuvat parhaiten Vihreiden parissa.

Eläinten hyvinvoinnin ja oikeuksien edistäminen on Vihreissä kirjattu puolueohjelmaan, joka ohjaa kaikkea päätöksentekoa. Vihreillä on kirkas eläinpoliittinen ohjelma ja tahto edistää sitä. Vihreät on tässä asiassa aivan omassa luokassaan.

Vihreissä olen päässyt vaikuttamaan suoraan eläin- ja maaseutupoliittisiin linjauksiin puoluejohdon alla toimivassa ohjausryhmässä. Olen jäsen myös Vihreiden korkeimmassa päättävässä elimessä, puoluevaltuustossa. Siellä olen vaikuttanut muun muassa oikeuspoliittisiin linjauksiin ja yhdenvertaisuuden edistämisen ohjelmaan – ja tuonut niihin myös eläinten näkökulmaa.

Vihreät on liittomuotoinen järjestö. Se tarkoittaa sitä, että se muodostuu useista pienemmistä järjestöistä. Näistä minulle ovat erityisen läheisiä Eläinvihreät sekä Tieteen ja teknologian vihreät. Eläinvihreissä toimin varapuheenjohtajana, jotta painoarvoa ja osaamista eläinasioissa saataisiin entisestään nostettua. Tieteen ja teknologian vihreissä edistän tietoon ja tutkimukseen pohjaavaa päätöksentekoa. Tietopohjaisuus ei Vihreissä ole vain juhlapuheita, vaan jokapäiväistä argumentointia ja keskustelua.

Jos pitäisi tiivistää kolmeen sanaan mitä Vihreät yhteiskunnallisesti havittelevat, niin ne sanat olisivat reiluus, kohtuus ja oikeudenmukaisuus. Samoihin kolmeen sanaan tiivistän omatkin toiveeni. Siksi Vihreät on minulle koti.

Valikone­vastaukseni

Voit tutusta vaalikonevastauksiini alla olevista linkeistä.

Helsingin sanomat

Ilta-Sanomat

Iltalehti

Yle suomeksi - in English - på svenska

MTV3

Keskisuomalainen

Allianssin nuorisovaalikone

Tue kampanjaani

Pienetkin lahjoitukset auttavat kampanjaani. Voit tehdä lahjoituksen Vihreiden sivuilla.

Vaalikampanja vaatii paljon monenlaista työtä. Olisiko sinulla intoa olla avuksi? Lähetä yhteystietosi tänne tai ota yhteyttä kampanjapäälliköihini Viivi Viuhaan (Viivi.Viuha@gmail.com) tai Jakke Mäkelään (Jakke.Makela@vihreat.fi).

Kirjoituksia

© Tuire Kaimio 

Kuvat:
© Minna Tallberg